Bilaga 3 till Användarvillkoren

Rangordning och betyg


PreferRent utför följande rangordning och betygsättning av Användare:

1 Användares rangordning beroende på penningbeloppet för Utrustningshyresavgifter från Reservationer som fullgjorts på Portalen.

2 Användarbetyg beroende på feedback som inhämtats på PreferRent-portalen från Uthyrningsföretagen.


1 Rangordning (baserad på beloppen för hyresavgifter)

Det finns tre ranger (med början från den högsta): Guld, Silver och Brons. 

Rangordningar uppdateras varje månad, beroende på beloppet för utrustningshyra, uttryckt i SEK, exklusive moms, i Reservationer som fullgjorts via Portalen under de senaste 6 månader, förutom Reservationer som rapporterats av Uthyrningsföretag som sådana som inte har resulterat i undertecknande av ett leasingavtal och/eller genomförande av en leasingtransaktion, enligt följande:

Rang

Guld

Silver

Brons

Hyresvolym

(SEK)

≥ 100 001

≥ 50 001–100 000

0–50 000


2 Betyg (baserat på feedback från Uthyrningsföretagen)

Efter en fullgjord Reservation ger PreferRent relevant Uthyrningsföretag möjlighet att ge feedback om Användaren genom att tilldela betyg på en skala från 1 till 5 (med början från det lägsta) angående hur en viss Reservation har uppfyllts. Tillhandahållande av sådan feedback från Uthyrningsföretag är frivilligt, innebär Uthyrningsföretags subjektiva bedömning och regleras inte av PreferRent.

Var femte (5) Reservation som görs utan någon feedback från ett Uthyrningsföretag resulterar i ett standardbetyg-feedback som motsvarar fyra (4).

Det finns fem betyg (med början från det lägsta): 1, 2, 3, 4 och 5. Vid första registreringen tilldelas Användaren inget betyg. Genomsnittsbetyget är för de senaste 12 månaderna och uppdateras dagligen.