Utrustningsdelning

PreferRent tillhandahåller funktionen för utrustningsdelning vilket ger utrustningsföretag och utrustningsägare möjligheten att avtalsbaserat göra sina maskiner tillgängliga för andra utrustningsföretag. Dessutom kan uthyrningsföretag begära nödvändig utrustning från ett brett utbud av utrustningsägare.

Utrustning delas för ett företag och återlämnas till utrustningsägaren. Utrustning delas baserat på återhyra, vilket betyder att utrustningsägaren får ett fast pris per period och uthyrningsföretaget lägger till sitt pålägg.

För uthyrningsföretag*

REGISTRERA SOM ETT UTHYRNINGSFÖRETAG

Genom att använda funktionen för utrustningsdelning drar du fördel av följande:

  • Minska ditt beroende på din lokala marknads fluktuationer genom att dela din överflödiga utrustning med andra aktörer på flera hyresmarknader.
  • Hitta nödvändiga maskiner hos utrustningsägare (även andra uthyrningsföretag) för att säkra uppdrag och betjäna dina kunder.
  • Öka avkastningen från den egna utrustningsparken.
  • Generera extra hyresinkomster utan att investera i den egna uthyrningsparken.

För utrustningsägare*

Genom att använda funktionen för utrustningsdelning drar du fördel av följande:

  • Dela din stillastående utrustning med uthyrningsföretag på flera marknadsplatser och generera extra inkomst.

Ju mer utrustning du delar, desto fler utrustningsförfrågningar får du från uthyrningsföretag.

*Uthyrningsföretag- ett företag med uthyrningsverksamhet som kärnverksamhet.

*Utrustningsägare-ett företag som äger utrustning, men vars uthyrningsverksamhet är sekundär.

Om du har frågor om utrustningsdelning kan du kontakta oss per  sharing.se@preferrent.com 

VIEW COMPANY PRESENTATION