Komplexa IT-lösningar

Genom att ansluta dig till hyresmarknadsplatsen drar du fördel av följande levererade IT-lösningar:

För uthyrningsföretag* och utrustningsägare*

  • Integrering med systemet för beställningshantering som levererar funktionerna för helt kontaktfri cykel, helt på uthyrningsplattformen på nätet.
  • Omvärldsbevakning (BI-verktyg) för ledningsbeslut.
  • Integrering med bokföringssystem (Microsoft Axapta och Navision).
  • Integrering med andra system (kundstödssystem, personavdelning, GPS, hantering av utrustningspark, köp, spårning av utrustningspark, logistiksystem).
  • Digital användarautentisering och signering av hyrestransaktioner.
  • Automatiserade kreditrekommendationer från marknadsplatsens användare.
  • System för spårning av utrustningsparken.
  • Bokföring och all relaterad rapportering.
  • Digital marknadsföring och reklam.

*Uthyrningsföretag - ett företag med uthyrningsverksamhet som kärnverksamhet.

*Utrustningsägare- ett företag som äger utrustning, men vars uthyrningsverksamhet är sekundär.