Tillhandahållande av utrustning

PreferRent tillhandahåller utrustning till uthyrningsföretag för långtidsuthyrning (tre månader och längre). Tillhandahållen utrustning förblir enligt ingånget avtal med uthyrningsföretaget som använder den som sin egna.

Utrustning tillhandahålls baserat antingen på delad hyra eller på återhyra. Delad hyra betyder att utrustningsägaren och uthyrningsföretaget delar hyresinkomsterna enligt ett fast förhållande. Det vanligaste är 70/30, med 70 % till utrustningsägaren. Återhyra betyder att utrustningsägaren får ett fast pris per period och uthyrningsföretaget lägger till sitt pålägg.

För uthyrningsföretag*

REGISTRERA SOM ETT UTHYRNINGSFÖRETAG

Genom att använda funktionen för att tillhandahålla utrustning drar du fördel av följande:

 • Hitta nödvändiga maskiner för långtidsuthyrning från utrustningsägare för att säkra uppdrag och betjäna dina kunder.
 • Öka avkastningen från den egna utrustningsparken.
 • Generera extra hyresinkomster utan att investera i den egna uthyrningsparken.
 • Sänk dina finansieringskostnader.

För utrustningsägare*

Genom att använda funktionen för att tillhandahålla utrustning drar du fördel av följande:

 • Dela din stillastående utrustning med uthyrningsföretag på flera marknadsplatser och generera extra inkomst.

För investerare*

Genom att använda funktionen för att tillhandahålla utrustning drar du fördel av följande:

 • Stabil avkastning eftersom utrustningen erbjuds på flera marknader.
 • Utrustningsrotation hanteras av PreferRent baserat på utrustningsåterbetalning och nyttjandegrad. Utrustningen sätts i omlopp för att nå högsta möjliga avkastning, utan att hållas låst på en lokal marknad.
 • Reparation och underhåll av utrustningen samordnas av PreferRent enligt marknadsvillkor som är bättre än genomsnittet.
 • Utrustningen försäkras och PreferRent hanterar försäkringsärenden genom att kontakta uthyrnings- och försäkringsföretagen.
 • PreferRent tillhandahåller centraliserade alternativ för inköp och försäljning, enligt marknadsvillkor som är bättre än genomsnittet.
 • Ju mer utrustning du tillhandahåller, desto fler utrustningsförfrågningar får du från uthyrningsföretag.

*Uthyrningsföretag - ett företag med uthyrningsverksamhet som kärnverksamhet.

*Utrustningsägare - ett företag som äger utrustning, men vars uthyrningsverksamhet är sekundär.

*Investerare – en enhet som äger utrustning, men inte vill bedriva uthyrningsverksamhet.

Om du har frågor om utrustningsdelning kan du kontakta oss per sharing.se@preferrent.com 


VIEW COMPANY PRESENTATION