Załącznik 3 do Regulaminu

Ranking i rating


PreferRent realizuje poniższe rankingi i ratingi Użytkowników:

1 ranking Użytkowników zależnie od wysokości środków pieniężnych z opłat za wynajem Sprzętu z Rezerwacji wykonanych na Portalu;

2 rating Użytkowników zależnie od informacji zwrotnych pozyskanych z portalu PreferRent przez Wypożyczalnie.


1 Ranking (w oparciu o wysokość opłat za wynajem)

Istnieją trzy rangi (zaczynając od najwyższej): Złota, Srebrna i Brązowa.

Rangi aktualizowane są co miesiąc, w zależności od wysokości opłat za wynajem sprzętu w PLN, z wyłączeniem podatku VAT, z Rezerwacji dokonanych poprzez Portal w ostatnich 6 miesiącach, z wyłączeniem Rezerwacji zgłoszonych przez Wypożyczalnie, które nie zakończyły się podpisaniem umowy najmu lub realizacją transakcji najmu:

Ranga

Złoty

Srebrny

Brązowy

Wolumen Najmu

(PLN)

≥ 47 001

 ≥ 23 501 - 47 000

≥ 0 - 23 500

2 Rating (w oparciu o informacje zwrotne od Wypożyczalni)

Po dokonaniu Rezerwacji PreferRent poprosi stosowną Wypożyczalnię o podanie informacji zwrotnych na temat Użytkownika w skali od 1 do 5 (zaczynając od najniższej) w odniesieniu do realizacji konkretnej Rezerwacji. Podanie takich informacji zwrotnych przez Wypożyczalnie jest dobrowolne, zawierają one subiektywną ocenę Wypożyczalni i nie są regulowane przez PreferRent.

Każde 5 (pięć) Rezerwacji dokonanych bez podania jakichkolwiek informacji zwrotnych od Wypożyczalni będzie skutkować automatycznym jednorazowym ustaleniem ratingu na 4 (cztery).

Istnieje pięć poziomów ratingu (zaczynając od najniższego): 1, 2, 3, 4 i 5. Po pierwszej rejestracji Użytkownikowi nie jest przypisywana żadna ocena. Średnia ocena z ostatnich 12 miesięcy jest aktualizowana codziennie.