Sąlygos

Sąlygų 3 priedas

Reitingavimas ir vertinimas


„PreferRent“ atlieka žemiau nurodytą Vartotojų reitingavimą ir vertinimą:

1 Vartotojų įvertinimą, atsižvelgiant į Įrangos nuomos mokesčių iš Portale atliktų Rezervacijų piniginę sumą;

2 Vartotojų reitingavimą, atsižvelgiant į atsiliepimus, kuriuos Nuomos bendrovės pateikia per „PreferRent“ portalą.


1 Įvertinimas (remiantis nuomos mokesčių sumomis)

Yra trys įvertinimo kategorijos (pradedant nuo aukščiausios): Auksinė, Sidabrinė ir Bronzinė.  

Įvertinimai atnaujinami kas mėnesį, priklausomai nuo per paskutinius 6 mėnesių Portale atliktų Rezervacijų įrangos mokesčių sumos eurais (be PVM), išskyrus Rezervacijas dėl kurių, kaip informavo Nuomos bendrovės, nebuvo pasirašyta nuomos sutartis ir (arba) sudarytas nuomos sandoris:

Kategorija

Auksinė

Sidabrinė

Bronzinė

Nuomos sandorių apimtis

(EUR)

≥ 10,000

≥ 5,000 - 10,000

≥ 0 - 5,000

2 Reitingavimas (remiantis Nuomos bendrovių atsiliepimais)

Po atliktos Rezervacijos „PreferRent“ pakvies atitinkamą Nuomos bendrovę pateikti savo atsiliepimą apie Vartotoją skiriant reitingą skalėje nuo 1 iki 5 (pradedant nuo žemiausio) dėl konkrečios Rezervacijos įvykdymo. Nuomos bendrovės atsiliepimus teikia savanoriškai, išreikšdamos savo subjektyvų vertinimą, o „PreferRent“ šio proceso nereguliuoja.

Po penkių (5) Rezervacijų, dėl kurių Nuomos bendrovė nepateikia savo atsiliepimo, bus suteiktas vienas numatytasis reitinginis atsiliepimas, lygus keturi (4).

Yra penki reitingai (pradedant nuo žemiausio): 1, 2, 3, 4 ir 5. Pirmą kartą užsiregistravus, Vartotojui nepriskiriamas joks reitingas. Vidutinis paskutinių 12 mėnesių reitingas yra atnaujinamas kasdien.