Kas apdrausta?

Statybos technika, įranga ir įrankiai, kuriuos galima identifikuoti pagal unikalų serijos numerį ir kurie perduoti nuomoti per PreferRent online platformą.


Draudimo sąlygos

 • Patvirtinta nuomos rezervacija per PreferRent platformą;
 • Tinkamai įformintas nuomos sandoris (informacija apie draudimo objektą (techniką), kuri nuomojama, serijos numeris, technikos nuomotojas, nuomininkas, nuomos laikotarpis);
 • Elektroniniu būdu pasirašyta nuomos sutartis per PreferRent platformą;
 • Elektroniniu būdu pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas per PreferRent platformą;
 • Nuotraukos prieš ir po kiekvieno nuomos laikotarpio (pagal PreferRent fotografavimo instrukcijas/gaires);

Kokia technika neapdrausta?

 • Nepagaminta pramoniniu būdu;
 • Neperduota eksploatuoti, jeigu tai numatyta pagal įstatymus;
 • Dirba arba yra pelkėje, ant vandens, taip pat platformų, baržų, pontonų arba kitų plūduriuojančių objektų tiesiogiai šalia vandens, arba laikoma vandens transportu;
 • Dirba ore arba laikoma oro transportu;
 • Dirba arba yra tuneliuose, arba po žeme;
 • Naudojama tokiems tikslams, kuriems nenumatė gamintojas;
 • Kuriai negalioja techninės apžiūros, jeigu pagal norminius aktus jas būtina praeiti;
 • Nesertifikuota, jeigu norminiuose aktuose numatytas toks sertifikavimas;
 • Kurios rinkos vertė viršija 250 000 EUR;
 • Neidentifikuojama/be serijos numerių;
 • Senesni kaip 5 metų įrankiai ir kita senesnė kaip 15 metų arba 30 000 m/h technika;
 • Kitos Technikos draudimo sąlygose TCPM-20201 nurodytos išimtys.

Apdraustos rizikos:

 • Gaisras, žaibo smūgis, orlaivis;
 • Audra ir kruša;
 • Medžių ir daiktų kritimas;
 • Trečiųjų asmenų piktybiniai veiksmai (vagystė, plėšimas, vandalizmas);
 • Susidūrimas, apsivertimas;
 • Transportavimo metu (jeigu transportuoja Nuomininkas);
 • Eismo įvykis kelyje/avarija (išskyrus OCTA)

Neapdraudžiama:

 • Technikos lūžimas;
 • Vizualiniai pažeidimai, įbrėžimai, pažeidimai;
 • Tik langų, padangų gedimai;
 • Vagystė;
 • Sukčiavimas;
 • Perdavimas subnuomai;
 • Nusidėvėjimo, nudilimas ir nepakankamo naudojimo sukelti požymiai;
 • Transportavimo metu (jeigu tai vykdo Nuomotojas);
 • Kitos draudimo sąlygose Nr. TCPM-20201 minėtos išimtys ir apribojimai.

Teritorija:

 • Baltijos šalys

Kada apdraudžiama?

Draudimas įsigalioja nuo dienos, kai konkretus technikos vienetas perduodamas Nuomininkui iki dienos, kai grąžinamas iš nuomos, bet ne ilgiau kaip rezervavimo per PREFERRENT platformą laikotarpį.

! Nedraudžiama transportavimo metu, jeigu transporto paslaugas teikia Nuomotojas.

Į ką būtina atsižvelgti?

Ne darbo metu Draudimo objektas, kuris yra visų rūšių savaeigė technika arba motorizuota technika, pavyzdžiui, bet ne tik: kranai, keltuvai, žemės stumdymo technika, ekskavatoriai, traktoriai, krautuvai, grunto volai ir kt., turi būti užrakintas su įjungta signalizacija, jeigu tokia yra, ir:

- turi būti saugomas aptvertoje (tvoros aukštis bent 1,8 metro) teritorijoje su perimetro apsaugos sistema, kuri prijungta prie apsaugos kompanijos pulto, užtikrinant apsaugos darbuotojų reakcijos laiką nuo signalo gavimo momento iki fizinio atvykimo į objektą ne ilgiau kaip 15 minučių, arba

- turi būti saugomas aptvertoje (aptvėrimo aukštis bent 1,8 metro) teritorijoje, kurią saugo fizinė apsauga, arba

- turi būti saugomas patalpose su įrengta į judėjimą reaguojančia signalizacija su signalo transliavimu į fizinės apsaugos postą objekte arba apsaugos įmonės pultą, užtikrinant apsaugos darbuotojų reakcijos laiką nuo signalo gavimo momento iki fizinio atvykimo į objektą ne ilgiau kaip 15 minučių.

Ne darbo metu Draudimo objektas, kuris yra visų rūšių maža technika, įrankiai, taip pat papildoma įranga, pavyzdžiui, bet ne tik, turi būti saugomas:

- metalo konteineryje arba struktūriškai ribotose aptvertose patalpose (tvoros aukštis ne mažiau kaip 1,8 metro), esančiose teritorijoje su perimetro apsaugos sistema, kuri prijungta prie apsaugos kompanijos pulto, užtikrinant apsaugos darbuotojų reakcijos laiką nuo signalo gavimo momento iki fizinio atvykimo į objektą ne ilgiau kaip 15 minučių, arba

- pastato patalpose, kurios rakinamos ir turi į judėjimą reaguojančią signalizaciją su signalo transliavimu į fizinės apsaugos postą objekte arba apsaugos įmonės pultą, užtikrinant apsaugos darbuotojų reakcijos laiką nuo signalo gavimo momento iki fizinio atvykimo į objektą ne ilgiau kaip 15 minučių.

Nuosava rizika:

Technikos rinkos vertė (nuo/iki)

Nuosava rizika, EUR

1 EUR – 5000 EUR

250 EUR

5001 – 10000 EUR

500 EUR

10001 – 50000 EUR

700 EUR

50001 – 100000 EUR

1000 EUR

100001 – 250000 EUR

2000 EUR

Vagystei ir visiškam gedimui 10% nuo nuostolių dydžio

Kaip reikalauti išmokos?

Apdraustasis arba įgaliotas įrangos naudotojas naudotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kai draudžiama rizika atsiranda, pranešti Preferrent apie draudžiamosios rizikos atsiradimą atsiunčiant tai patvirtinančius dokumentus el. paštu insurance.lt@preferrent.com.

Patiekiamų dokumentų sąrašas:

 • Paaiškinimas, įvykio apibūdinimas – kada kas įvyko, aplinkybės, taip pat įvykio data, įvykio vieta;
 • Kompetentingų įstaigų dokumentai (policija, PSGT ir kt.)
 • Išlaidų sąmata;
 • Nuotraukos iš įvykio vietos ir pažeidimų nuotraukos;
 • Elektroniniu būdu pasirašyta nuomos sutartis;
 • Elektroniniu būdu pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas;
 • Technikos perdavimo–priėmimo nuotraukos
 • Sugadintos technikos pagaminimo/įsigijimo metus patvirtinantys dokumentai (pateikia Nuomotojas);
 • Vairuotojo pažymėjimas/sertifikatas (jeigu reikia);
 • Papildomai gali būti reikalaujama kitų dokumentų ir informacijos, kurios reikia įvykio aplinkybėms ir nuostolių dydžiui nustatyti Draudiko nuožiūra.

! Neremontuoti technikos nesuderinus su If Draudimas. Neatidėliotinoms pasekmėms likviduoti arba nuostoliams sumažinti galima atlikti darbus, bet iš anksto detaliai atlikus foto fiksavimą (bendro vaizdo nuotraukos ir gedimų nuotraukos).

! Draudžiama techniką utilizuoti, naikinti arba perduoti tretiesiems asmenims.