Andra tjänster

Genom att ansluta dig till hyresmarknadsplatsen drar du fördel av följande tilläggstjänster:

För uthyrningsföretag* och utrustningsägare*

  • Digital användarautentisering och signering av hyrestransaktioner.
  • Automatiserade kreditrekommendationer från marknadsplatsens användare.
  • Försäkring för hyrestransaktioner.
  • System för spårning av utrustningsparken.
  • Bokföring och all relaterad rapportering.
  • Digital marknadsföring och reklam.

*Uthyrningsföretag - ett företag med uthyrningsverksamhet som kärnverksamhet.

*Utrustningsägare - ett företag som äger utrustning, men vars uthyrningsverksamhet är sekundär.