Kasutustingimused

Lisa 3 Kasutustingimustele

Hindamine ja reiting


PreferRent teostab Kasutajate hindamist ja reitingut järgmiselt:

1 Kasutajate astmetele paigutamine sõltuvalt Portaali vahendusel tehtud Broneeringutest tulenevate seadmete üüritasude rahalisest väärtusest;

2 Kasutajate hindamine Üürileandjate poolt PreferRenti Portaali kaudu antud tagasiside põhjal.


1 Astmetele paigutamine (üüritasude summa põhjal)

Astmed on jaotatud kolmeks (alates kõrgemast): Kuld, Hõbe ja Pronks. 

Astmeid uuendatakse igakuiselt viimase 6 kuu jooksul Portaali kaudu tehtud Broneeringute sisuks olevate seadmete üüritasude suuruse põhjal eurodes (ilma käibemaksuta), välja arvatud sellised Broneeringud, mille kohta Üürileandja on PreferRenti teavitanud, et üürilepingu sõlmimise ja/või täitmiseni ei jõutud:

Aste

Kuld

Hõbe

Pronks

Üüri maht

(EUR)

≥ 10,000

≥ 5,000 - 10,000

≥ 0 - 5,000 


2 Reiting (Üürileandjate tagasiside põhjal)

Pärast Broneeringu täitmist palub PreferRent vastaval Üürileandjal anda Kasutajale tagasisidet konkreetse Broneeringu täitmise kohta, andes hinnangu skaalal 1 kuni 5 (alates madalamast). Sellise tagasiside andmine Üürileandjate poolt on vabatahtlik, sisaldab Üürileandjate subjektiivset hinnangut ning ei ole PreferRenti poolt reguleeritud.

Iga viie (5) Broneeringu kohta, millele Üürileandja ei ole jätnud hinnangulist tagasisidet, antakse Kasutajale üks vaikimisi hinnang väärtusega neli (4).

Hinnanguid on võimalik anda viiepallisüsteemis (alates madalamast): 1, 2, 3, 4 ja 5. Esmasel registreerimisel Kasutajale hinnangut ei määrata. Keskmist hinnangut arvestatakse viimase 12 kuu kohta ja seda uuendatakse iga päev.