Sąlygų 1 priedas

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA


I PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka „PreferRent“ (toliau – Duomenų valdytojas, mes, mus, mūsų) ir joje aprašoma, kaip mes tvarkome jūsų kaip vartotojo, nuomininko arba nuomos bendrovės atstovo asmens duomenis „PreferRent“ Nuomos portale (toliau – Portalas).

Šioje Privatumo politikoje aprašoma asmens duomenų tvarkymo praktika ir tikslai teikiant paslaugas Portale. Joje taip pat aprašoma, kaip asmuo gali naudotis savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis. Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais galiojančiais įstatymais. Jei nenurodyta kitaip, šios Privatumo politikos sąlygos turi tą pačią reikšmę kaip ir BDAR 4 straipsnio nuostatos.

Siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai, šioje Privatumo politikoje paaiškinami šie aspektai:

1 Kokie asmens duomenys yra tvarkomi;

2 Kaip mes gauname jūsų asmens duomenis;

3 Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu yra tvarkomi jūsų asmens duomenys;

4 Kaip ilgai tvarkysime jūsų asmens duomenis;

5 Kada asmens duomenimis gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis;

6 Informacija apie asmens duomenų perdavimą už ES ribų;

7 Vaikų asmens duomenų tvarkymas;

8 Automatinis sprendimų priėmimas;

9 Jūsų teisės, kylančios iš BDAR;

10 Privatumo politikos pakeitimai;

11 Duomenų valdytojo kontaktinė informacija.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis, teikiamomis per Portalą, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su mūsų Privatumo politika. Priešingu atveju prašome nedelsiant nutraukti mūsų paslaugų naudojimą.


1 Kokie asmens duomenys yra tvarkomi

Kad suteiktume jums mūsų paslaugas ir pasiektume kitame skirsnyje nurodytus tikslus, mes tvarkome tam tikrus su jumis susijusius asmens duomenis. Žemiau nurodome, kokias asmens duomenų kategorijas mes tvarkome.

Registracijos duomenys – kad galėtume teikti savo paslaugas, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums registruodami savo paskyrą Portale. Registracijos duomenys gali būti: jūsų vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris ir registracijos šalis.

Identifikavimo duomenys – kad galėtume tiesiogiai teikti jums savo paslaugas, gali tekti jus identifikuoti. Identifikavimo duomenys gali būti: jūsų vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data. Jei jūs veikiate kaip nuomininko atstovas, mes taip pat galime tvarkyti informaciją apie jūsų pareigas įmonėje, kad užtikrintume jūsų atstovavimo teises.

Kontaktiniai duomenys – kad galėtume susisiekti su jumis, mes galime tvarkyti jūsų el. pašto adresą, telefono numerį ir adresą.

Mokėjimo duomenys – kad atliktume būtinus mokėjimus, galime tvarkyti jūsų mokėjimo duomenis, kurie gali būti: jūsų sąskaitos numeris, išsiųsti mokėjimai ir kita su mokėjimais susijusi informacija.

Sandorio duomenys – kad suteiktume paslaugą, galime tvarkyti įvairius duomenis, susijusius su prašomu ir vykdomu sandoriu, pvz., informaciją apie prašomą paslaugą, sutarčių atšaukimą ir Rental Points sandorius.

Kredito reitingo duomenys – norėdami valdyti finansinę riziką, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, susijusius su kredito rizika, buvusiais ir esamais įsipareigojimais, skolomis, praleistais mokėjimais ir kitais duomenimis. Remdamiesi šia informacija, mes nustatysime vartotojo reitingą ir įvertinimą bei kreditingumo informaciją.

Techniniai duomenys – norėdami užtikrinti sklandų mūsų paslaugų teikimą, galime tvarkyti techninius duomenis, kurie gali apimti jūsų įrenginio interneto protokolo adresą (IP adresą), naršyklės informaciją, informaciją apie jūsų įrenginio operacinę sistemą, nustatymus, kalbą, įrenginio datą ir kitą reikalingą informaciją, kurią taip pat galima gauti naudojant slapukus mūsų Portale.


2 Kaip mes gauname jūsų asmens duomenis

Teikdami savo paslaugas, mes galime gauti jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų arba iš trečiųjų šalių.

Kai kuriuos asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, kai registruojate savo paskyrą arba kai naudojatės mūsų Portalo paslaugomis. Jei užregistruosite savo paskyrą arba prisistatysite naudodamiesi Portale įterptomis trečiųjų šalių paslaugomis (pvz., „Smart ID“), gausime informaciją apie jūsų tapatybę iš atitinkamo identifikavimo paslaugų teikėjo, pvz., „SK ID Solutions“, kai jūs naudojate „Smart ID“.

Be to, esant tam tikroms Privatumo politikoje numatytoms situacijoms, galime gauti jūsų asmens duomenis iš įmonių registrų, kredito rizikos registrų, skolų registrų ir kitų šaltinių, pavyzdžiui, UAB Creditinfo Lietuva and UAB ABALT, kad galėtume įvertinti, ar esate finansiškai patikima šalis. Norėdami apskaičiuoti jūsų Vartotojo reitingą ir įvertinimą pagal Portalo Sąlygų nuostatas, mes taip pat galime gauti asmens duomenis/atsiliepimus apie teikiamas paslaugas iš nuomos bendrovių (toliau – Nuomos bendrovės).

Galiausiai, jūsų asmens duomenis mes galime gauti iš subjektų, kuriems jūs atstovaujate.


3 Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu yra tvarkomi jūsų asmens duomenys

Šiame skirsnyje pateikiame jums išsamią informaciją apie tikslus, kuriais galime tvarkyti skirtingų kategorijų asmens duomenis, taip pat nurodome teisinį pagrindą, kuriuo remdamiesi mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

Tikslas

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Teikti mūsų Portalo paslaugas registruojant jūsų paskyrą

Registracijos duomenys

Būtina vykdant sutartį su jumis, kad galėtume teikti savo paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Be to, jei jūs atstovaujate nuomininkui ar Nuomos bendrovei, jūsų duomenų tvarkymas taip pat grindžiamas mūsų teisėtais interesais vykdyti sutartį su subjektu, kuriam atstovaujate (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas)

Teikti mūsų Portalo paslaugas (rezervacijų patvirtinimas)

Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, sandorio duomenys.

Būtina vykdant sutartį su jumis, kad galėtume teikti savo paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Patvirtinti jūsų, kaip nuomininko ar Nuomos bendrovės atstovo, teises (jei taikytina)

Identifikavimo duomenys

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) yra užtikrinti, kad jūs turėtumėte teisę atstovauti nuomininkui arba Nuomos bendrovei ir sudaryti sutartis

Asmens duomenų perdavimas Nuomos bendrovei siekiant sudaryti nuomos sutartį

Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, sandorio duomenys, vartotojo reitingavimo ir vertinimo informacija ir kreditingumo informacija

Būtina vykdant sutartį su jumis, kad galėtume teikti savo paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Duomenų dalijimasis su Nuomos bendrovėmis yra būtinas mūsų paslaugų teikimui. Be jo negalėtumėte sudaryti sutarties su Nuomos bendrove.

Asmens duomenų perdavimas Nuomos bendrovei, jei prašoma neteisėtos prieigos prie jūsų Portalo paskyros

Identifikavimo duomenys, techniniai duomenys ir kiti turimi duomenysMūsų ir mūsų partnerių (Nuomos bendrovių) teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) yra įrodymų rinkimas ir tyrimo dėl neteisėtos prieigos atlikimas, siekiant nustatyti, ar buvo pažeista nuomos sutartis su Nuomos bendrove.

Valdyti finansinę nuomos bendrovės riziką ir nustatyti jūsų kreditingumo informaciją (jei pats esate nuomininkas)

Kredito reitingo duomenys (jei pats esate nuomininkas), gauti iš trečiųjų šalių duomenų bazių (pvz., kredito rizikos agentūrų)

Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Jūsų kreditingumo informacijos nustatymas yra neatsiejama mūsų paslaugų dalis ir, jums nepateikus sutikimo, mes galime atsisakyti teikti jums savo paslaugas.

Vartotojo reitingavimas ir įvertinimas

Kredito reitingo duomenys, sandorio duomenys, atsiliepimai, gauti iš nuomos bendrovės

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) yra užtikrinti, kad mūsų partneriai (Nuomos bendrovės) ir mes galėtume valdyti rizikas teikiant paslaugas

Įgyvendinti Rental Points programą

Identifikavimo duomenys, sandorio duomenys, mokėjimo duomenys

Būtina vykdant sutartį su jumis, kad galėtume teikti savo paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Iš jūsų ar iš nuomos bendrovės apie jus gautų skundų peržiūra

Identifikavimo duomenys, kita skunde mums pateikta informacija

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) yra užtikrinti Portalo ir teikiamų paslaugų kokybę

Apskaita

Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, sandorio duomenys

Mūsų teisinė pareiga (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kylanti iš apskaitos įstatymų, tvarkyti sandorius patvirtinančius dokumentus

Informuoti jus apie naujienas, specialius pasiūlymus ir teikti bendrą informaciją apie mūsų paslaugas

Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.).

Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) informuoti esamus klientus apie mūsų paslaugas arba teikti jiems aktualias naujienas. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokios informacijos gavimo arba atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Užtikrinti mūsų Portalo saugumą, nustatyti ir spręsti technines problemas

Techniniai duomenys (įskaitant duomenis, gautus iš slapukų)

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) apsaugoti mūsų Portalo vientisumą ir saugumą bei jį tobulinti.

Kai mes tvarkome jūsų asmens duomenis sudarant ar vykdant sutartį su jumis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), tam reikalinga būtina informacija. Priešingu atveju mes negalėsime jums teikti savo paslaugų.

Mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis kitais teisėtais tikslais, jei:

(i) Jūs davėte mums sutikimą dėl tokio tvarkymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

(ii) Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtumėte užtikrinti jums mūsų paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

(iii) Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume laikytis teisinių įsipareigojimų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);

(iv) Mes turime teisėtų interesų, išskyrus atvejus, kai jūsų interesai ar pagrindinės teisės yra už juos viršesni (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Jei jūsų asmens duomenis tvarkysime kitais tikslais, nei nurodyti aukščiau esančioje lentelėje, įsitikinsime, kad toks tvarkymas yra suderinamas su tikslais, kuriais asmens duomenys buvo renkami. Esant galimybei, informuosime jus apie naujus duomenų tvarkymo tikslus.


4 Kaip ilgai tvarkysime jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tol, kol to reikės šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais.

Jūsų registracijos duomenys, identifikavimo duomenys ir kontaktiniai duomenys bus saugomi tol, kol turėsite registruotą paskyrą Portale, ir dar penkerius (5) metus po atitinkamos paskyros panaikinimo. Vartotojo reitingas ir įvertinimas, informacija apie kreditingumą ir kredito reitingo duomenys bus saugomi penkerius (5) metus arba tol, kol jų reikės apsaugai nuo galimų pretenzijų. Ši informacija kartu su sandorių duomenimis laikoma tam, kad apsisaugotume, jei mums būtų pareikšta pretenzija dėl mūsų paslaugų.

Identifikavimo, mokėjimo ir sandorių duomenys, susiję su nuomos sutartimis su Nuomos bendrovėmis, bus saugomi penkerius (5) metus arba tol, kol to reikalaujama pagal galiojančius apskaitos įstatymus.

Jei jūsų asmens duomenys yra įtraukti į paslaugų sutartis, sąlygas ir kitus susitarimus, sudarytus su mumis, mes taip pat galime saugoti šiuos duomenis iki atitinkamos sutarties nutraukimo ir po to iki galimo pretenzijų, kylančių iš tokios sutarties, senaties termino pabaigos, nebent yra kitas teisėtas tikslas ilgiau saugoti duomenis (pvz., apskaitos tikslais).

Techniniai duomenys bus saugomi iki vienerių (1) metų arba ilgiau, jei juose nėra identifikuoto ar identifikuotino fizinio asmens duomenų.

Prireikus, mes taip pat saugosime ir naudosime jūsų asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos mums perdavėte) tiek, kiek reikia mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti arba mūsų juridinių teisių apsaugai užtikrinti (pvz., ginčams spręsti ir mūsų teisiniams susitarimams vykdyti).

Jei neprisijungsite prie savo paskyros ilgiau nei dvejus metus, paskyra bus panaikinta. Tačiau norėtume pažymėti, kad jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi net ir panaikinus jūsų paskyrą, pirmiau nurodytais terminais.


5 Kada asmens duomenimis gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis

Teikdami savo paslaugas, mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su nuomos bendrovėmis, su kuriomis jūs sudarysite nuomos sutartis. Asmens duomenims, kuriuos tvarko nuomos bendrovės, taikoma atitinkamos nuomos bendrovės privatumo politika. Paprastai nuomos bendrovės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, be kitų tikslų, kad įvertintų, ar sudaryti su jumis sutartį, ir patvirtintų, ar Vartotojas gali atstovauti nuomininkui sudarant nuomos sutartį. Išsamią informaciją apie nuomos bendrovės privatumo praktiką rasite atitinkamos nuomos bendrovės privatumo politikoje.

Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su mūsų įgaliotais asmenimis ir su mūsų bendradarbiavimo partneriais, kurie padeda mums užtikrinti mūsų paslaugas ir gali veikti kaip mūsų duomenų tvarkytojai, veikdami kaip IT paslaugų teikėjai (tame tarpe el. pašto paslaugų teikėjai, svetainių priežiūros paslaugų teikėjai, serverių tiekėjai ar prižiūrėtojai ir kt.), rinkodaros paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai ir kiti. Dalindamiesi jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, mes darysime viską, kas būtina siekiant užtikrinti, kad trečiosios šalys užtikrintų tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą.

Be to, galime dalintis jūsų asmens duomenimis šiose situacijose:

(i) Gavę pagrįstą prašymą pagal taikytinos teisės procedūras, mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su įstatymų įgaliotais asmenimis (pvz., tyrimo institucijomis);

(ii) Kai būtina siekiant apsaugoti įstatymų saugomus interesus (pvz., kai asmuo pažeidė mūsų interesus), mes galime dalintis asmens duomenimis su teismais, antstoliais ar kitomis atitinkamomis valstybės institucijomis;

(iii) Jei reikia, galime dalintis su mūsų partneriais, pvz., auditoriais, teisininkais ir kitais specialistais ar konsultantais, finansų įstaigomis, draudikais; taip pat, vadovaujantis „būtina žinoti“ pagrindu, duomenimis gali būti dalijamasi su mūsų akcininkais, finansininkais ir potencialiais mūsų verslo ar jo dalies pirkėjais;

(iv) Galime dalintis su mokėjimo paslaugų teikėjais tiek, kiek to reikia mokėjimams atlikti ar gauti;

(v) Galime dalintis su „PreferRent Investments“ ir (arba) kitomis „PreferRent“ grupės įmonėmis administraciniais tikslais.

Mes nesidalinsime jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, jei tam nėra teisėtų tikslų ir teisinio pagrindo.

Tam tikrose situacijose, kai bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis (pvz., pasitelkdami finansinių paslaugų teikėjus), jūsų asmens duomenims tvarkyti be šios privatumo politikos taip pat bus taikoma atitinkamų trečiųjų šalių privatumo politika. Raginame jus susipažinti su atitinkama privatumo politika. Tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės už jos turinį.

Galiausiai, jei jūs atstovaujate nuomininkui ar Nuomos bendrovei, mes galime perduoti duomenis subjektui, kuriam atstovaujate.


6 Informacija apie asmens duomenų perdavimą už ES ribų

Mes neperduodame asmens duomenų už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių ribų. Tačiau mes naudojame mokėjimo paslaugų teikėjus, kurie yra įsikūrę ir tvarko asmens duomenis Jungtinėje Karalystėje, kuri nėra Europos Sąjungos dalis nuo 2021 m. sausio 1 d., tačiau pagal sąlyginį laikiną režimą, dėl kurio susitarta pagal ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, iki 2021 m. liepos 1 d. laisvas duomenų judėjimas taikomas duomenų perdavimui į ir iš Jungtinės Karalystės. Nuo 2021 m. sausio 1 d. užtikrinsime būtinas apsaugos priemones jūsų asmens duomenų perdavimui į Jungtinę Karalystę. Asmens duomenų perdavimas bus grindžiamas standartinėmis duomenų apsaugos nuostatomis, kurias priėmė Europos Komisija ir kurios buvo nustatytos tarp mūsų ir Jungtinėje Karalystėje įsisteigusio duomenų gavėjo, jei Europos Komisija nebus priėmusi sprendimo, nustatančio, kad Jungtinė Karalystė užtikrina tinkamus duomenų apsaugos standartus (sprendimo dėl tinkamumo) arba jei nebus pratęstas sąlyginis laikinas duomenų perdavimo režimas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie taikomas apsaugos priemones ir kur gauti jų kopijas, susisiekite su mumis naudodamiesi mūsų toliau šiame dokumente nurodyta kontaktine informacija.


7 Vaikų asmens duomenų tvarkymas

Mes netvarkome duomenų asmenims, jaunesniems nei 18 metų (toliau – Vaikas ar Vaikai), mūsų paslaugų naudojimui Portale.

Mes sąmoningai nerenkame asmens identifikavimo informacijos iš jaunesnių nei 18 metų asmenų. Jei esate Vaiko tėvų pareigų turėtojas ir žinote, kad jūsų Vaikas mums pateikė asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinosime, kad iš Vaiko rinkome asmens duomenis negavę tėvų leidimo, imsimės būtinų veiksmų, kad pašalintume šią informaciją iš savo serverių.


8 Automatinis sprendimų priėmimas

Mes atliekame automatinį sprendimų priėmimą, kad nustatytume Vartotojų reitingą ir įvertinimą laikydamiesi Portalo Sąlygų 6 skirsnio nuostatų. Be to, mes automatiškai nustatome jūsų kreditingumo informaciją pagal savo vidaus rizikos politiką, remdamiesi kredito reitingų duomenimis, gautais iš trečiųjų šalių duomenų bazių (pvz., iš kredito reitingų agentūrų). Jei manote, kad vartotojo reitingas ir vertinimas ar informacija apie kreditingumą nėra tinkamai apskaičiuota, turite teisę, susisiekdami su mumis, reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ir užginčyti sprendimą.


9 Jūsų teisės, kylančios iš BDAR

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą jūs turite tam tikras teises savo asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu. BDAR numatytose situacijose turite šias teises:

(i) Teisę susipažinti su duomenimis

(ii) Teisę reikalauti ištaisyti duomenis

(iii) Teisę reikalauti ištrinti duomenis

(iv) Teisę nesutikti

(v) Teisę atšaukti savo sutikimą

(vi) Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą

(vii) Teisę į duomenų perkeliamumą

Norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu: privacy.lt@preferrent.com. Norėtume pabrėžti, kad siekiant įgyvendinti jūsų prašomą teisę mums gali tekti tvarkyti papildomus asmens duomenis ir paprašyti jūsų nurodyti savo tapatybę.

Tais atvejais, kai jūsų netenkina mūsų duomenų tvarkymo veikla, jūs visada turite teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų inspekcijai (el. paštas: ada@ada.lt; tinklalapis: https://vdai.lrv.lt/lt/) arba savo nacionalinei duomenų apsaugos institucijai (savo duomenų apsaugos instituciją galite rasti šioje svetainėje: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).


10 Privatumo politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai atnaujinti šią Privatumo politiką. Atnaujintą Privatumo politikos versiją bus galima rasti mūsų Portale. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie visus pakeitimus.


11 Duomenų valdytojo kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis rašydami mūsų el. pašto adresu: privacy.lt@preferrent.com arba naudodamiesi šia kontaktine informacija:

PreferRent“ SIA
Registracijos numeris: 40203174630
Registruotos buveinės adresas: Maskavas iela 240-3, Ryga, LV-1063, Latvija

Ši privatumo politika įsigalioja 2021 m. Gegužės 14 dII SLAPUKŲ POLITIKA

Ši Slapukų politika taikoma papildomai prie mūsų Privatumo politikos. Mūsų Privatumo politika informuoja jus apie tai, kaip „PreferRent“ (taip pat – mes, mus, mūsų) renka, dalijasi ir tvarko jūsų asmens duomenis. Ši Slapukų politika taikoma slapukų naudojimui, kai jūs naudojatės mūsų nuomos portalu (toliau – Portalas). Mūsų Slapukų politika yra neatsiejama mūsų Privatumo politikos (rasite čia) dalis ir apima šią informaciją:

1 Kas yra slapukai;

2 Kaip „PreferRent“ naudoja slapukus;

3 Kokių rūšių slapukus mes naudojame;

4 Trečiųjų šalių slapukai;

5 Kaip kontroliuoti slapukus;

6 Daugiau informacijos;

7 Šios Slapukų politikos pakeitimai;

8 Kontaktinė informacija.

Šioje Slapukų politikoje terminas „slapukai“ apims tiek slapukus, tiek informacijos rinkimo būdus panašius į slapukus naršyklėse (pvz., pikselius, švyturius, žymas ir kitus).


1 Kas yra slapukai

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje įdeda jūsų lankomos svetainės. Jie plačiai naudojami siekiant užtikrinti svetainių funkcionalumą, padidinti svetainių efektyvumą, taip pat pateikti naudingą informaciją svetainių savininkams, pavyzdžiui, apsilankymų svetainėse skaičių.

Slapukų naudojimas tapo įprasta praktika daugelyje svetainių ir programėlių. Tačiau, jei nenorite naudoti slapukų teikiamų funkcijų, galite jas valdyti ir kontroliuoti naudodamiesi savo naršykle, kad nepriimtumėte ar ištrintumėte jas iš savo naršyklės istorijos.

Daugiau informacijos apie slapukus, taip pat apie tai, kaip juos galima valdyti ar pašalinti, rasite adresu www.aboutcookies.org.


2 Kaip „PreferRent“ naudoja slapukus

Mūsų Portale naudojami mūsų valdomi slapukai (pirmosios šalies slapukai), taip pat trečiųjų šalių slapukai. Slapukai išsaugomi jūsų įrenginyje, kai lankotės ir naudojatės Portalu.

Dažniausiai slapukai naudojami registruotam vartotojui identifikuoti, užtikrinti Portalo saugumą, analizuoti lankytojų naudojimąsi Portalu ir patobulinti bei užtikrinti bendrą Portalo funkcionalumą.

Jei esate registruotas Portalo vartotojas, tam tikra informacija, gauta iš slapukų, gali būti susieta su jūsų paskyra ir subendrinta su kita mūsų turima informacija apie jus. Tačiau informacija, gauta iš slapukų, nėra naudojama neregistruotiems mūsų Portalo lankytojams identifikuoti.


3 Kokių rūšių slapukus mes naudojame

Būtini slapukai – būtini slapukai naudojami siekiant užtikrinti Portalo funkcionalumą, pavyzdžiui, norint prisiminti jūsų prisijungimo duomenis, užtikrinti saugumą ir pan. Be atitinkamų slapukų Portalas negali tinkamai funkcionuoti. Todėl jų naudojimas yra būtinas ir tam nereikia jūsų sutikimo.

Būtinais gali būti slapukai, kurie skirti autentifikavimui (prisiminti jūsų prisijungimo būseną) ir saugumo užtikrinimui (pvz., siekiant apsaugoti vartotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos).

Slapukas

Teikėjas

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

SUTIKIMAS

PreferRent

Nustato, ar vartotojas sutiko su slapukais

1 metai

ARRAffinity

PreferRent/ Microsoft

Naudojamas apkrovos balansavimui

1 metai

Funkciniai slapukai – funkciniai (dar vadinami „preferenciniais“ slapukais) slapukai leidžia Portalui prisiminti jūsų pasirinktus nustatymus, o tai turi įtakos puslapio pateikimo būdui. Šių slapukų naudojimas yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais, siekiant užtikrinti jums visapusišką Portalo funkcionalumą.

Slapukas

Teikėjas

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

nėra

Nėra

nėra

nėra

Analitiniai slapukai – analitiniai slapukai leidžia mums stebėti lankytojų elgesį Portale ir suprasti, kaip jie bendrauja su Portalu bendru lygmeniu. Šių slapukų naudojimas yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais analizuoti lankytojų elgesį ir sąveiką su Portalu, siekiant jį pagerinti.

Slapukas

Teikėjas

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

_utmz

Google

Teikia informaciją apie tai, kaip lankytojas pasiekė mūsų Portalą.

1 metai

_utma

Google

Stebi, kiek kartų lankytojas žiūrėjo mūsų Portalą.

1 metai

_ga

Google

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi mūsų Portalu, generuoti.

1 metai

Rinkodaros slapukai – rinkodaros slapukai leidžia mums pateikti jums aktualiausią turinį, atsižvelgiant į jūsų sąveiką su mūsų Portalu, taip pat teikti jums tiesioginės rinkodaros reklamą kitose žiniasklaidos svetainėse, kurios mums nepriklauso. Šių slapukų naudojimas yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais reklamuoti savo paslaugas žmonėms, kurie sąveikavo su Portalu.

Slapukas

Teikėjas

Tikslas

Saugojimo laikotarpis

_fbp

Facebook

Pakartotinė rinkodara „Facebook“ vartotojams

1 metai

Informacija, gauta naudojant slapukus, bus naudojama apibendrintu formatu arba bus saugoma atsižvelgiant į mūsų Privatumo politiką, kai turėsime teisėtą tokio duomenų tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą.


4 Trečiųjų šalių slapukai

Kai kurie slapukai, įgalinami jūsų įrenginyje, kai lankotės mūsų Portale, priklauso trečiųjų šalių paslaugų teikėjams. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjų slapukai padeda mums teikti jums paslaugas, padeda suprasti jūsų naudojimąsi ir sąveiką su mūsų Portalu ir suteikia mums galimybę teikti tiesioginės rinkodaros skelbimus trečiųjų šalių svetainėse, kad padėtų palaikyti ir išlaikyti mūsų paslaugas. Tokius slapukus naudosime šioje Slapukų politikoje arba mūsų Privatumo politikoje numatytais tikslais. Tačiau trečiosios šalys gali naudoti jų slapukų surinktus jūsų duomenis savo nustatytais tikslais, kurių mes negalime kontroliuoti. Priimdami trečiųjų šalių slapukus, jūs taip pat sutinkate su privatumo politika, susijusia su atitinkamų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Žemiau galite pamatyti, kurie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie informacijos iš savo slapukų, nustatytų jūsų įrenginyje. Norėtume pabrėžti, kad žemiau pateiktos nuorodos yra nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurių mes negalime kontroliuoti ir neatsakome už jų turinį.

„Google Analytics“ paslauga – „Google Analytics“ yra „Google“ teikiama žiniatinklio analizės paslauga, stebinti ir pranešanti apie svetainės srautą. „Google“ naudoja surinktus duomenis sekti ir stebėti mūsų Portalo naudojimą. Daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką rasite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

„Facebook“ – mes naudojame „Facebook“ paslaugas, kad galėtume pateikti jums aktualias reklamas pagal jūsų apsilankymą mūsų Portale, kai lankotės socialiniame tinkle. Daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo praktiką rasite „Facebook“ slapukų politikoje: https://www.facebook.com/policy/cookies/.

„Microsoft“ – „Microsoft“ slapukai naudojami siekiant užtikrinti mūsų Portalo stabilumą. Daugiau informacijos apie „Microsoft“ privatumo praktiką rasite „Microsoft“ privatumo pareiškime: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

„Hotjar“ – mes naudojame „Hotjar“ paslaugas, norėdami sekti ir stebėti, kaip lankytojai naudojasi mūsų Portalu, taip pat analizuoti mūsų lankytojų elgesį. Surinkta informacija naudojama mūsų Portalo tobulinimui. Daugiau informacijos apie „Hotjar“ privatumo praktiką rasite „Hotjar“ privatumo politikoje: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.


5 Kaip kontroliuoti slapukus

Kai lankotės mūsų Portale, mes nustatome slapukus, kurie mums reikalingi, kad leistume jums naudotis mūsų paslaugomis.

Dauguma naršyklių („Firefox“, „Google Chrome“, „Internet Explorer“ ir kt.) leidžia jums kontroliuoti slapukus per naršyklės nustatymus. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad jūsų naršyklė blokuotų galimybę joje saugoti bet kokius arba tam tikrus slapukus, ištrintų slapukus arba informuotų jus apie situacijas, kai naršyklėje išsaugomi nauji slapukai. Naršyklėje spustelėję mygtuką „pagalba“, galite rasti instrukcijas, kaip neleisti naršyklei išsaugoti slapukus, taip pat kokie slapukai jau yra saugomi ir, jei norite, juos ištrinti. Turi būti pakeisti kiekvienos jūsų naudojamos naršyklės nustatymai.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad neišsaugojus tam tikrų slapukų gali būti, kad negalėsite visapusiškai naudotis mūsų Portalo funkcijomis ir paslaugomis, nes kai kurios Portalo funkcijos priklauso nuo slapukų.


6 Daugiau informacijos

Informacija apie tai, kaip mes tvarkome asmens duomenis, susijusius su slapukų naudojimu, yra mūsų Privatumo politikoje, kurią galite rasti čia.

Sužinoti apie slapukus, tame tarpe kaip pamatyti, kokie slapukai buvo nustatyti, ir kaip juos valdyti bei ištrinti, galite apsilankę www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org ar kitose atitinkamose interneto svetainėse. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurių mes negalime kontroliuoti.


7 Šios Slapukų politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai atnaujinti šią Slapukų politiką. Atnaujintą šios Slapukų politikos versiją bus galima rasti mūsų Portale. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šią Slapukų politiką, kad būtumėte informuoti apie bet kokius pakeitimus.


8 Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ar šios Slapukų politikos, susisiekite su mumis el. paštu: privacy.lt@preferrent.com arba naudodamiesi šia kontaktine informacija:

UAB „PreferRent“

Registracijos numeris: 302276655
Registruotos buveinės adresas: Taikos pr 88A, Kaunas, LT-51182,Lietuvos Respublika

Ši slapukų politika įsigalioja 2021 m. Gegužės 14 d