Kitos paslaugos

Prisijungę prie nuomos rinkos, jums bus naudingos šios papildomos paslaugos:

Nuomos bendrovėms * ir įrangos savininkams *

  • Vartotojo autentifikavimas ir nuomos sandorių pasirašymas skaitmeniniu būdu;
  • Automatizuotos, internetinės nuomos platformos, vartotojų kredito rekomendacijos;
  • Nuomos sandorių draudimas;
  • Technikos parko stebėjimo sistema;
  • Visos su buhalterija susijusios ataskaitos;
  • Skaitmeninė rinkodara bei reklama.

*Nuomos bendrovė - įmonė, kurios pagrindinė veikla yra nuoma.

*Įrangos savininkas - įmonė, turinti įrangą, tačiau jos nuomos veikla yra antraeilė.